Elektrotroskové tavivo pre naváranie / zváranie páskou

Boli vyvynuté dve úplne nové elektrotroskové tavivá s najnižším premiešaním základného a zvarového kovu v kombinácii s najnižším vypaľovaním chemických prvkov. Obe tavivá  obsahujú veľmi vysoké množstvo CaF2 , ktoré umožňuje vznik mimoriadne vysokých teplôt pre roztavenie pások. .

V dôsledku tejto vysokej teploty je oblúk extrémne stabilný, s vlastným oddeľovaním trosky a to bez zanechávania zvyškov trosky  na zvare. Tento nový produkt vám ponúka výhodu získať premiešanie menšie než 5% už v jednej vrstve.

FL 830 ESHC je určený pre nehrdzavejúce ocele triedy 300 a 400. 

FL 860 ESHC je vhodný prakticky pre všetky zliatiny na báze niklu.

Zváracia páska  je zvyčajne na sklade v šírke 30, 60 a 90mm a hrúbke 0,5 mm zo zliatin: 308L, 309L, 309LMo, 2209 en 316L.

Pre najbežnejšie niklové  zliatiny ako Inconel 625, zliatina 82 a zliatina 825 sú zvyčajne k dispozícii pásky v šírke 30 a 60 mm.