Tvrdonávary používané pri spracovávaní cementu - Nihard

Mnoho rokov testovania - prinieslo nové zloženie tvrdonávaru pre Nihard. Výnimočná životnosť tvrdonávaru 

Po 1547 hodinách a 286,480 mega ton mletia vápenca, Zostávajú válce stále v dobrej kondícii. 

OA 59 Special,tvrdonávarový drôt s extrémne vysokou tvrdosťou, ktorý obsahuje vysoké množstvo chrómu a niób karbidov so špeciálnymi aditívami na vytvorenie trhlín.

Nihard je vnímaný ako nezvariteľný materiál pre jeho vysokú tvrdosť, prosím kontaktujte nás pre viac informácií o správnom postupe zvárania