Atraktívne a praktické balenie elektród

Problémy s vodíkom pri zváraní vysokopevných ocelí , sú hlavným dôvodom pre ďalší výskum a našou hnacou silou. Environmentálne a ďalšie dôvody nás doviedli ku zvažovaniu. V roku 2011 sme ako prvý uviedli na trh prvý hermeticky uzatvárateľný obal pre zváracie elektródy..

Hliníkový obal za zdá byť najlepšia voľba. 100% recyklovateľné a smelo ho môžete odhodiť  spolu s železným odpadom. V porovnaní s obvyklým papierovým obalom má výhodu, že nie je  horľavý čo prispieva v oblasti požiarnej prevencie,